Zásady ochrany súkromia

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás rovnako dôležitá, ako čerstvosť a kvalita našich produktov. Nižšie nájdete informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi v našej spoločnosti.

 1. Ako nás môžete kontaktovať

  Sme spoločnosť Deli Catering, s.r.o., IČO: 48239402

  Môžete nám napísať e-mail na adresu: info@chlebickovo.sk,

  prípadne nám môžete poslať list na adresu:

  Račianska 1527/83
  831 02 Bratislava

  Na vyššie uvedených kontaktoch môžete uplatniť všetky Vaše nižšie popísané práva.

 1. Aké informácie spracovávame a prečo?

  1. Identifikačné údaje:Vaše základné identifikačné údaje (meno a priezvisko) a údaje o adrese uvedené v nasledujúcom bode, potrebujeme k tomu, aby sme mohli riadne uzavrieť a následne splniť zmluvy, ktoré s nami uzatvárate, prípadne vybaviť Vaše objednávky.
  1. Údaje o adreseVaše údaje o adrese (názov ulice a popisné číslo, mesto, PSČ a štát) potrebujeme k tomu, aby Vám mohli naši kuriéri alebo zásielkové spoločnosti doručiť Vami objednané jedlo na správnu adresu.
  1. Kontaktné údaje:Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a email) využívame k tomu, aby sme Vás mohli informovať o stave objednávky a aby Vám ju naši kuriéri mohli riadne doručiť. Vaš kontaktný telefón a email musíme poznať taktiež z dôvodu, aby sme Vás mohli kontaktovať v prípade akýchkoľvek komplikácií alebo zmien.Pokiaľ nám neposkytnete Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese kontaktné údaje, nebudeme môcť vybaviť Vaše objednávky, takže si u nás nebudete môcť objednať jedlo.
  1. Užívateľské meno a heslo (registračné údaje)V prípade, ak sa u nás zaregistrujete, uchováva náš systém informácie nutné k tomu, aby ste sa mohli prihlásiť k svojmu účtu, t.j. užívateľské meno a heslo. Bez týchto údajov by sme Vám prihlásenie nemohli umožniť.
  1. Počet a druh zakúpených produktov (informácie o produkte)Ako náhle si u nás nakúpite, uchováme si o Vás aj informáciu o Vašom nákupe, aby sme Vám mohli pomôcť pri reklamácií. Zároveň slúžia tieto údaje nám, aby sme vedeli, či ste si u nás reklamovaný produkt skutočne zakúpili.
  1. CookiesAby sme Vám uľahčili a spríjemnili nakupovanie na našich webových stránkach a zároveň, aby sme neustále zlepšovali naše stránky, spracovávame aj cookies.
 1. Ako ďalej využívame Vaše osobné údaje, pokiaľ sme k tomu získali Váš súhlas?

  1. V prípade, ak si u nás objednáte, uchováme si Váš email, na ktorý môžeme zasielať tzv. obchodné oznámenia, to sú emaily, v ktorých Vás budeme informovať o našich novinkách, zľavách, prípadne akciách, ktoré veríme, že Vás môžu potešiť.
  2. Pokiaľ ste nám k tomu dali súhlas, môžeme si uchovať Váš email aj pre ďalšie účely, ako je uvedené vyššie, a to napríklad pre zasielanie informácií o našich akciách a produktoch, ktoré nesúvisia natoľko s produktmi, ktoré ste si u nás už kúpili. Rovnako si na základe Vášho súhlasu môžeme uchovávať Vaše meno a priezvisko, aby sme s Vami mohli lepšie jednať a správne Vás oslovovať.

Akýkoľvek svoj súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať a to tak, že nám napíšete email na adresu info@chlebickovo.sk.

 1. Komu Vaše osobné údaje odovzdávame?

  1. Informácie o prechádzaní stránok pre Vás spracováva Google, Inc., a to pomocou nástroja Google Analytics, ktorý vďaka cookies (viď vyššie) umožňuje meranie a vyhodnotenie spôsobu užívania našich webových stránok
  2. Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese a kontaktné údaje môžeme odovzdať spoločnostiam a osobám, ktoré Vám jedlo dovezú. Týmito osobám sú osobné údaje oznámené len v takom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie Vami objednaných produktov.

Niektoré údaje o Vás spracovávajú naši spracovatelia (ako napr. marketingoví poradcovia, účtovníci a pod.), každopádne nikam inam Vaše osobné údaje neoznamujeme ani s databázami nijako neobchodujeme. Nemusíte sa preto ničoho báť, Vaše údaje sú u nás v bezpečí.

 1. Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

  1. Informácie o Vašom nákupe a Vaše identifikačné údaje, údaje o adrese a kontaktné údaje si uchovávame po dobu 2 rokov. Na takúto dobu ich uchovávame preto, aby sme mohli riadne vybavovať reklamácie a reagovať na Vaše prípadné sťažnosti.
  2. S údajmi, ktoré o Vás máme vďaka Vášmu súhlasu, pracujeme tak, že Vám po jednom roku Vašej nečinnosti zašleme email s dotazom, či chcete stále využívať naše služby. Pokiaľ sa nám potom do jedného mesiaca neozvete, Vaše údaje zmažeme.
  3. Navyše nám uchovávanie niektorých dokumentov obsahujúcich osobné údaje ukladajú zákony. Napríklad faktúry musíme uchovávať po dobu 10 rokov. Účtovné doklady uchovávame po dobu 5 rokov.
 1. Aké máte práva vo vzťahu k svojim osobným údajom?

  1. Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom – tzn., že sa nás môžete opýtať, aké osobné údaje o Vás evidujeme a čo sa s nimi v priebehu toho, čo sú u nás, dialo a bude diať.
  2. Právo na opravu – pokiaľ nie sú Vaše osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, už aktuálne alebo sú nesprávne, môžete požiadať o ich opravu.
  3. Právo vzniesť námietku – v prípade, že sa domnievate, že spracovávame osobné údaje nad rámec nášho oprávneného záujmu zamedziť opakovanému objednávaniu a nevyzdvihnutia produktov, môžete proti takémuto spracovaniu vzniesť námietku, ktorou sa musíme zaoberať.
  4. Právo na výmaz (tzv. právo „byť zabudnutý“) – tzn., že na Vašu žiadosť musíme vymazať všetky osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme, napr. pokiaľ si už nebudete priať byť u nás registrovaní. Môže sa ale stať, že bude existovať iný dôvod, ktorý nás oprávňuje, či zaväzuje údaje uchovať (napr. povinnosť plynúca zo zákona o účtovníctve atď.) a v takom prípade výmaz nemôžeme urobiť.
  5. Právo na obmedzenie spracovania – v niektorých prípadoch síce osobné údaje môžeme uchovávať, ale nesmieme s nimi nijak nakladať; jedná sa o nasledujúceho situácie:
   1. Pokiaľ popriete presnosť údajov a my potrebujeme Vaše oznámenie overiť;
   2. Ak sú osobné údaje spracovávané neoprávnene, ale neprajete si, aby sme ich vymazali a miesto výmazu požiadate len o obmedzenie spracovania;
   3. Pokiaľ už osobné údaje nepotrebujeme, ale požiadate o ich uchovanie pre uplatnenie Vašich právnych nárokov;
   4. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu, a to po dobu, než overíme, či budú osobné údaje ďalej spracovávané v našom dôležitom záujme alebo ich spracovávať nebudeme.
  1. Právo na prenositeľnosť údajov – v prípade, že nás o to požiadate, poskytneme Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na základe zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli, súhlasu a zároveň ich spracovávame automatizovane. Takéto údaje Vám poskytneme v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Poprípade tieto údaje môžeme odovzdať správcovi, ktorého určíte, pokiaľ ale s odovzdaním bude súhlasiť.
  2. Právo podať sťažnosť – pokiaľ sa domnievate, že nejakým spôsobom porušujeme pravidlá spracovávania osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
 1. Sú Vaše osobné údaje u nás v bezpečí?

Samozrejme! Všetky osobné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Pokiaľ máte akýkúkoľvek otázku ohľadom ochrany súkromia, môžete nám napísať na email info@chlebickovo.sk. Môže sa stať, že tieto podmienky budeme občas aktualizovať, teda odporúčame, aby Ste sa na túto stránku čas od času pozreli.

V Bratislave dňa 24.05.2018