Kontaktné údaje

+421 903 38 54 31 (bistro)

email: info@chlebickovo.sk
web: www.chlebickovo.sk

Prevádzka

Chlebíčkovo
Račianska 81
831 02 Bratislava

Bistro už nedisponuje miestami na sedenie.

Firemné údaje

FAKTURAČNÁ ADRESA:
Deli Catering s.r.o.
Račianska 1527/83
831 02 Bratislava
IČO: 48 239 402
DIČ: 21 20 09 84 86
IČ DPH: SK 21 20 09 84 86
spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 106279/BA

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4022 176 910/7500
IBAN účtu: SK60 7500 0000 0040 2217 6910

KONTAKTUJTE NÁS: